La Iniciativa del Prat Empresarial

Ja fa uns anys un grup de persones vinculades a l'entorn empresarial i professional del Prat de Llobregat, varen sentir l'interès de posar en comú les seves inquietuds al voltant dels diversos temes que, des de una enorme varietat de punts de vista, afectaven o incidien en el dia a dia de les seves activitats econòmiques. 

Una iniciativa imprescindible

Aquest interès els portava a reunir-se i debatre qüestions diverses sobre economia, el mercat laboral, el finançament de les empreses, la internacionalització de les activitats, la globalització, les infraestructures necessàries per afavorir el desenvolupament econòmic... i tot això amb un denominador comú: que totes aquestes reflexions es feien sobre activitats que es desenvolupaven des de empreses localitzades al Prat de Llobregat.

Les xerrades i trobades d'aquestes persones anaven guanyant en contingut i varen considerar la possibilitat de compartir-les o fomentar-les entre d'altres persones amb interessos afins, amb la intenció de afavorir la creació d'una xarxa d'opinió especialitzada que permetés l'enriquiment i ajut mutu de tots aquells que hi volguessin participar.

I vet aquí que un bon dia, decideixen que la millor manera de conjuminar tots els seus objectius alhora seria la de constituir-se en associació empresarial. I és així que neix el que avui és El Prat Empresarial, una associació oberta a tota empresa i professional que desenvolupi la seva activitat econòmica i industrial dins del territori del Prat de Llobregat.

És aquesta una entitat integradora que pretén sumar i acollir voluntats i interessos relacionats amb la important activitat industrial que es desenvolupa al nostre terme municipali els serveis que aquesta necessita.

No és una entitat que pretengui substituir, però, la important i específica tasca que altres entitats desenvolupen en defensa d'altres activitats d'interès econòmic local, com ara les associacions de botiguers o comerciants, però que evidentment està oberta a col·laborar amb elles en la gran àrea d'interès conjunt que el fet de ser actors del gran teatre de l'activitat econòmica local, representa per tots plegats.

El Prat Empresarial és una associació que busca representar, des de la seva independència, el món empresarial del municipi del Prat de Llobregat i en conseqüència, totes les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques afiliades, mitjançant la intervenció en els diversos àmbits que conformen la realitat  professional, laboral, econòmica, administrativa, política i social que els és pròpia.

Un altre dels eixos bàsics, no només ara, en un context de crisi econòmica duríssima, sinó de manera recorrent, és la de fomentar i posar en valor la figura de l'empresari i l'emprenedor davant la societat com a element fonamental en el procés de creació i distribució de riquesa.

En aquest sentit, El Prat Empresarial vol defensar els legítims interessos empresarials davant les administracions, organismes i institucions, així com davant l'opinió pública en tant que generadors de riquesa i ocupació, així com fomentar el desenvolupament de fòrums de debat i intercanvi en temes d'interès econòmic i empresarial a través de la programació d'aquellesaccions que es considerin adients per desenvolupar i promoure l'aprofitament de sinèrgies empresarials i econòmiques al Prat.

Forma part també de l'actuació troncal de l'associació col·laborar en la potenciació i valorització del Prat de Llobregat com a àrea estratègica d'interès econòmic, industrial i social, participant activament en el procés de desenvolupament de les futures estratègies del territori, afavorint la consolidació i progrés del Prat de Llobregat con a pol d'atracció empresarial. Això implica fomentar l'empreneduria i la innovació al Prat de Llobregat com a motors de desenvolupament, progrés i competitivitat i promoure activament el procés d'internacionalització de les empreses del Prat de Llobregat aprofitant el potencial del territori com a plataforma logística privilegiada.

I tot això, des de una posició de total independència política i econòmica des de la que lliurement poder representar, sense exclusions ni etiquetes, el món empresarial del municipi del Prat de Llobregat amb una clara i inequívoca aposta pel diàleg i la col·laboració activa amb la totalitat dels diversos àmbits que conformen la realitat professional, laboral, econòmica, administrativa, política i social del nostre entorn, local, autonòmic i estatal.

Des de sempre s'ha demostrat que la força la fa la unió. En moments de crisi com els que vivim aquesta afirmació no només guanya vigència sinó que representa una necessitat vital. El Prat Empresarial vol cobrir aquesta necessitat i oferir-la a la totalitat de l'empresariat i professionals del Prat de Llobregat.

Als que formeu ja part d'aquesta nova i il·lusionada família, benvinguts i gràcies i als que encara no ho sou però que a partir d'aquestes línies us podreu sentir identificats amb el projecte, endavant, afegiu-vos hi que no us penedireu.

Vista aerea de la Seda anys 20

Reunion Constitutiva

La seda als anys 20

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...