L’AJUNTAMENT DESTINARÀ MÉS DE 3 MILIONS D’EUROS A FINANÇAR EL PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ , L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LES POLÍTIQUES ACTIVES

L’AJUNTAMENT DESTINARÀ MÉS DE 3 MILIONS D’EUROS A FINANÇAR EL PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ , L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LES POLÍTIQUES ACTIVES

L'Ajuntament destinarà 1.150.000 euros del seu pressupost d'enguany a mesures de foment de l'ocupació i l'activitat econòmica al municipi, tal i com ja va fer els tres anys anteriors, en què hi va destinar més d'un milió d'euros cada exercici.

El Pla de mesures i el conjunt de polítiques actives de 2015 va beneficiar directament 612 persones de la ciutat. Per a aquest any es preveu una xifra al voltant de les 900 persones.
 
Aquest Pla de mesures extraordinàries complementarà elsProgrames anuals de polítiques actives que desenvolupa l'Ajuntament -amb el suport d'altres administracions-  finançades amb més de 2 milions d'euros. 
 
Els membres del Pacte Local signen una Resolució pel foment de l'ocupació i impuls de l'activitat econòmica del Prat
 
 
Avui dimecres s'ha celebrat la reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte Local per a l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat. Aquesta comissió està formada per l'equip de govern de l'Ajuntament, els representants dels grups municipals, dels sindicats i de les associacions d'empresaris, comerciats i restauradors de la ciutat, i està presidida per l'alcalde del Prat,  Lluís Tejedor.
 
La Comissió ha signat una Resolució pel foment de l'ocupació i d'impuls de l'activitat econòmica del Prat. En aquesta Resolució els membres del Pacte manifesten la seva voluntat de continuar impulsant les polítiques de desenvolupament econòmic local per generar activitat econòmica i ocupació de qualitat.   
 
D'altra banda, la Comissió ha donat suport al Pla de mesures que desenvoluparà l'Ajuntament del Prat durant l'exercici 2016. Aquest serà el quart any consecutiu que l'Ajuntament impulsa aquest Pla per fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, i que té per objectius:  
 
- Fomentar l'ocupació dels treballadors i treballadores que estan en situació d'atur, tot millorar-ne la seva qualificació i competències professionals. 
 
- Afavorir que les empreses locals contractin treballadors i treballadores del Prat en situació d'atur. 
 
- Facilitar la ubicació d'activitat econòmica en el municipi per mitjà d'exempcions fiscals.
 
  - Donar suport als treballadors i treballadores autònoms i als emprenedors i    emprenedores socials en el inici de la seva activitat.
 
 
Impacte del Pla de mesures 2015:
 
Durant l'exercici 2015, el conjunt de mesures desplegades pel Pla han facilitat a les empreses la contractació de 78 persones aturades, a través d'ajuts a la contractació de persones en atur, i de 31 persones aturades contractades a través d'un programa específic d'integració laboral.
 
Les entitats locals sense ànim de lucre, que duen a terme projectes de formació i d'inserció laboral, social i comunitària, han comptat amb un pla d'ocupació que ha possibilitat la contractació de 75 persones aturades.
 
Aquesta mesura ha permès a les entitats desenvolupar 12 projectes de formació, orientació i inserció laboral.
 
Així mateix, l'Ajuntament ha posat en marxa un Pla d'ocupació municipal d'urgència social, que ha permès la contractació de 26 persones en situació d'atur de llarga durada i en risc d'exclusió, per dur a terme activitats d'interès social i comunitari.
 
Pel que fa a les mesures directament adreçades a la reactivació econòmica, cal esmentar les 75 persones emprenedores que s'han beneficiat d'un ajut econòmic per a la posada en marxa d'una activitat empresarial o d'autoocupació i l'exempció de taxes i impostos per inici d'activitat que han beneficiat a les 129 empreses, que han posat en marxa una nova activitat empresarial en el municipi. 
   
 
El Pla de mesures 2016: refermar el compromís de l'Ajuntament en la generació d'ocupació i la reactivació econòmica:
 
Enfocat  als mateixos objectius dels Plans anteriors, el Pla de mesures per a l'any 2016 es desplega en dos línies d'actuació: el foment de l'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica.
 
Pel que fa al foment de l'ocupació, el Pla contempla les següents mesures: 
 
Ajuts a les empreses del municipi per a la contractació de persones del Prat en situació d'atur 
 
- Ajut de 2.000 euros per a la contractació, durant 1 any, de persones en situació d'atur, més 1.000 euros si el contracte passa a ser indefinit.
 
- Ajut de 3.000 euros per contracte indefinit.
 
- Ajut de 2.000 euros per contractes de 6 mesos de persones aturades que hagin realitzat alguna acció formativa ocupacional i 1.000 euros més si el contracte passa a ser indefinit 
 
Dispositiu d'integració laboral de persones aturades amb risc d'exclusió
 
- Posada en marxa d'un programa que preveu la tutorització personalitzada i la inserció laboral de 50 persones aturades amb risc d'exclusió. 
 
Plans d'ocupació d'urgència social
 
- Contractació de 40 persones en situació d'atur de llarga durada i en      risc d'exclusió, per dur a terme activitats d'interès social i comunitari.
 
       
Pel que fa al suport a la reactivació de l'activitat econòmica, el Pla contempla::
 
Ajut a autònoms i a persones emprenedors per a la posada en marxa de la seva activitat
 
- Ajut de 2.000 euros per finançar les despeses de posada en marxa de l'activitat empresarial.  
         
Fiscalitat municipal. 
 
- Exempció de taxes i impostos per inici d'activitats a totes les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat empresarial en el municipi.
 
 
Així mateix, el Pla preveu atorgar un ajut específic a 5 projectes d'innovació social i d'economia social i cooperativa que desenvolupin entitats sense ànim de lucre.
 
Aquest paquet de mesures l'any 2015 tindrà un impacte directe previst de generació de més de 180 contractes de treball. Així mateix, es preveu que més de 95 persones emprenedores s'acullin als ajuts per a la posada en marxa del seu projecte  
 
El Pla de mesures municipal, un recurs clau de les polítiques actives de l'Ajuntament del Prat:
 
El Pla de mesures municipal ve a complementar l'important paquet de polítiques actives que desenvolupa l'Ajuntament del Prat, amb el suport d'altres administracions i del Fons Social Europeu. Entre d'altres actuacions, durant l'any 2016 es posaran en marxa:
 
-Plans d'ocupació d'interès social
-Programes de formació i treball, amb contractes laborals
-Programes de Formació i qualificació professional 
-Programes d'orientació laboral personalitzada.
-Programa de garantia juvenil
 
Es preveu que més de 520 persones aturades és beneficiïn dels programes de formació i orientació. A més a més, es preveu que els programes que incorporen contractes de treball  beneficiïn a més de 120 persones.   
 
Per a l'any 2016, es preveu que el conjunt de programes per l'ocupació i la promoció econòmica, finançats per l'Ajuntament del Prat i per d'altres administracions superaran  els 3.000.000 euros.  
 
 
 
El Prat de Llobregat, 6 d'abril de 2016

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...